Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Pembroke Dock CP School

Manylion

Cyfeiriad: Bush Street, Pembroke Dock, Pembrokeshire, SA72 6LF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Penfro


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Tachwedd 2016

Effective practice