Ysgol Llwyn Yr Eos

Manylion

Cyfeiriad: Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SH

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ceredigion


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 16 Mehefin 2017

Adroddiad thematig