Date in Category

Dydd Iau, 3 Tachwedd, 2016

Ysgol Llwyn Yr Eos

Manylion

Cyfeiriad: Llwyn-Yr-Eos Campus, Penparcau, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1SH

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ceredigion


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Chwefror 2019

Adroddiad thematig