Cylch Meithrin Llandrindod

Manylion

Cyfeiriad: Llandrindod Wells C in W Comm Primary school , Trefonnen Lane, Llandrindod Wells, Powys, LD1 5EP

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 04 Rhagfyr 2018