Date in Category

Dydd Mercher, 27 Mehefin, 2018

Castle Caereinion C.I.W.

Manylion

Cyfeiriad: Castle Caereinion, Welshpool, Powys, SY21 9AL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Powys


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Tachwedd 2016