Gwenfro Community Primary School

Manylion

Cyfeiriad: Queensway, Wrexham, Wrexham, LL13 8UW

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 21 Mawrth 2017