Ysgol Heulfan

Manylion

Cyfeiriad: Ysgol Heulfan, Sunny View, Off First Avenue, LL11 4HS

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 19 Chwefror 2018

Effective practice

Adroddiad thematig