Date in Category

Dydd Llun, 4 Chwefror, 2013

Ysgol Yr Esgob

Manylion

Cyfeiriad: Lon-yr-ysgol, Caerwys, Mold, Flintshire, CH7 5AD

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir y Fflint


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 19 Chwefror 2018

Effective practice