Ysgol Gymraeg Gwenffrwd

Manylion

Cyfeiriad: Stryd Chwitffordd, CH8 7NJ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir y Fflint


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 09 Ebrill 2018

Effective practice