Ysgol Tir Morfa

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Derwen, Rhyl, Denbighshire, LL18 2RN

Sector: Arbennig

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Mai 2018