Ysgol Brynhyfryd

Manylion

Cyfeiriad: Ysgol Plas Cefndy, Stepping Stones, Mold Road, LL15 1EG

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 02 Ionawr 2018