Date in Category

Dydd Mercher, 31 Mai, 2017

Ysgol Clawdd Offa

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Clawdd Offa, LL19 8AZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 09 Mai 2017