Rhos Street C.P. School

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Glasdir, Ruthin, Denbighshire, LL15 1QQ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 26 Tachwedd 2018