Twm O'r Nant

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Rhyl, LL16 3DP

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ddinbych


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 01 Mawrth 2011

Adroddiad thematig