Date in Category

Dydd Mawrth, 17 Gorffennaf, 2018

Llandudno Junction Playgroup

Manylion

Cyfeiriad: Youth and Community Centre, Brickfield Terrance, LL31 9NG

Sector: Lleoliadau nas cynhelir

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Statws presennol: Gwellaint â ffocws

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 07 Mawrth 2019