Blessed William Davies School

Manylion

Cyfeiriad: Bodnant Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1LL

Côd post: LL30 1LL

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy