Date in Category

Dydd Mercher, 21 Mai, 2014

Ysgol Ffordd Dyffryn

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Dyffryn, Llandudno, Conwy, LL30 2LZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Ionawr 2019