Ysgol Glan Y Mor

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Caerdydd, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5NU

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 24 Ionawr 2019

Adroddiad thematig