Date in Category

Dydd Iau, 7 Chwefror, 2019

Ysgol Ardudwy

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd y Traeth, Harlech, Gwynedd, LL46 2UH

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Mesurau arbennig

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 03 Ebrill 2019

Adroddiad thematig