Date in Category

Dydd Gwener, 14 Hydref, 2016

Ysgol Y Gader

Manylion

Roedd y darparwr hwn yn rhan o uno a greodd Ysgol Bro Idris.

Cyfeiriad: Dolgellau, Gwynedd, LL40 1HY

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Medi 2017