Ysgol Santes Helen

Manylion

Cyfeiriad: Twtil, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1PF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2018