Date in Category

Dydd Mercher, 17 Chwefror, 2016

Ysgol Gynradd Y Felinheli

Manylion

Cyfeiriad: Felinheli, Gwynedd, LL56 4TZ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 08 Chwefror 2016