Ysgol Gynradd Bontnewydd

Manylion

Cyfeiriad: Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UF

Côd post: LL55 2UF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd

Effective practice