Ysgol Gynradd Bontnewydd

Manylion

Cyfeiriad: Bontnewydd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 2UF

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 14 Chwefror 2017

Effective practice