Date in Category

Dydd Iau, 25 Ionawr, 2018

Ysgol Gynradd Cwm-y-Glo

Manylion

Cyfeiriad: Cwm-y-Glo, Caernarfon, Gwynedd, LL55 4DE

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Adolygu gan Estyn

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 20 Tachwedd 2017