Ysgol Treferthyr

Manylion

Cyfeiriad: Criccieth, Gwynedd, Gwynedd, LL52 0DS

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Gwynedd


Statws presennol: Dim mewn gweithgarwch dilynol

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 16 Ebrill 2018