Ysgol David Hughes

Manylion

Cyfeiriad: Ffordd Pentraeth, LL59 5SS

Sector: Uwchradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ynys Môn


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 06 Medi 2017

Adroddiad thematig