Ysgol Gynradd Kingsland

Manylion

Cyfeiriad: Caergybi, LL65 2TH

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ynys Môn


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 10 Mawrth 2015