Ysgol Gynradd Llanbedrgoch

Manylion

Cyfeiriad: Llanbedrgoch, LL76 8SX

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ynys Môn


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 15 Ionawr 2018