Ysgol Gymuned Dwyran

Manylion

Mae’r ysgol hon yn rhan o ffederasiwn gyda Ysgol Gynradd Niwbwrch a Ysgol Gymuned Dwyran

Cyfeiriad: Dwyran, LL61 6AQ

Sector: Cynradd

Awdurdod Lleol: Cyngor Sir Ynys Môn


Statws presennol: Not in follow-up

Arolygiad/ymweliad rhaglenedig nesaf: Dim manylion ar gael

Arolygiad/ymweliad diwethaf: 23 Mai 2017