Cydnabod rhagoriaeth mewn addysg a hyfforddiant yng Nghymru 2016-2017

Mae cyflawni barn ‘rhagorol’ mewn arolygiad yn gofyn am waith caled, arweinyddiaeth gadarn, gweledigaeth glir ac ymrwymiad diflino i wella.

Yn 2016-2017, Barnodd Estyn fod 34 o leoliadau nas cynhelir, ysgolion a cholegau yn 'Rhagorol'.

Darganfyddwch y strategaethau

sy’n sail i’w llwyddiant

Pori trwy astudiaethau achos

Cyflawnodd y darparwyr hyn farn arolygu gyffredinol ‘rhagorol’ ar gyfer eu perfformiad presennol neu eu rhagolygon gwella. Fe wnaeth darparwyr a gafodd eu cynnwys yn arolygiadau peilot ein fframwaith arolygu newydd gyflawni barn ‘rhagorol’ ar gyfer tri maes arolygu neu fwy.

Lleoliadau nas cynhelir Gogerddan Childcare, Ceredigion Llandogo Early Years Monmouthshire  
Ysgolion cynradd Ysgol Gymraeg Aberystwyth, Ceredigion Ysgol Bodfeurig, Gwynedd Ysgol Gynradd Bontnewydd, Gwynedd
  Ysgol Gynradd Bynea, Carmarthenshire Ysgol Gymraeg Casnewydd, Newport Ysgol Comins Coch, Ceredigion
  Ysgol Cynwyd Sant, Bridgend Hendredenny Park Primary School, Caerphilly Llanrhidian Primary School, Swansea
  Llansannor C.I.W. Primary School, Vale of Glamorgan Palmerston Primary School, Vale of Glamorgan Ysgol Gynradd Parcyrhun, Carmarthenshire
  Pembroke Dock CP School, Pembrokeshire Ysgol Pencae, Cardiff Ysgol Gynradd Saron, Carmarthenshire
  Ysgol Gynradd Talysarn, Gwynedd Ton Pentre Infants School, Rhondda Cynon Taf  
Ysgolion uwchradd Ysgol Bryngwyn School, Carmarthenshire Bryntirion Comprehensive School, Bridgend Dŵr-y-Felin Comprehensive School, Neath Port Talbot
  Fitzalan High School, Cardiff Ysgol Glan-Y-Mor School, Carmarthenshire Y Pant Comprehensive School, Rhondda Cynon Taf
Ysgolion annibynnol Oakleigh House, Swansea Rougemont School, Newport United World College of the Atlantic Ltd, Vale of Glamorgan
Ysgolion arbennig Greenfield Special School, Merthyr Tydfil Heol Goffa School, Carmarthenshire Ysgol Pen Coch Special School, Flintshire
  Ysgol Ty Coch, Rhondda Cynon Taf    
Colegau addysg bellach Grŵp Llandrillo Menai Coleg Sir Benfro