Cwestiynau cyffredin

Sut gallaf weithio i Estyn?

Tagiau: Recriwtio

Mae Estyn yn cyflogi Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM) a staff sy’n gweithio yn y gwasanaethau corfforaethol. Darllen mwy >

Pwy yw’r Prif Arolygydd?

Meilyr Rowlands yw Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Darllenwch ei bywgraffiad. Darllen mwy >

Faint o bobl sy’n gweithio i Estyn?

Mae dros 100 o staff, gan gynnwys Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM), secondeion a staff y gwasanaethau corfforaethol. Am fwy o wybodaeth, gweler strwythur rheoli Estyn. Darllen mwy >

Faint o’r gyllideb addysg y mae Estyn yn ei chael?

Tagiau: Amdanom ni

Fel pob corff yn y sector cyhoeddus, mae Estyn wedi cael profiad o doriadau yn y gyllideb dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018, derbyniodd Estyn gyllideb Darllen mwy >

I bwy y mae Estyn yn atebol?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ond yn cael ei gyllid yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Darllen mwy >

Pa ddeddfwriaeth sy’n rhoi pwerau arolygu i Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998. Mae deddfwriaeth yn pennu penodiad, swyddogaethau a phwerau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Darllen mwy >

Ble gallaf ddod o hyd i gyfeiriadau i swyddfa Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Mae ein prif swyddfa yng Nghaerdydd. Gallwch ddod o hyd i fap a chyfarwyddiadau yma. Darllen mwy >

Beth mae Estyn yn ei olygu?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn air Cymraeg ac mae’n golygu ‘ymgyrraedd’, ‘ymestyn’ neu ‘ehangu’. Darllen mwy >

Beth mae Estyn yn ei wneud?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu: ysgolion a lleoliadau meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael eu Darllen mwy >

Pages