A yw arolygwyr yn disgwyl gweld llythrennedd, rhifedd a TGCh yn cael eu haddysgu ym mhob gwers?

Pan fydd arolygwyr yn arsylwi gwersi yn ystod arolygiadau, nid oes blychau ticio ganddynt i’w llenwi ar gyfer llythrennedd, rhifedd a TGCh.  Dylai athrawon fanteisio ar y cyfleoedd sy’n digwydd yn naturiol yn y cwricwlwm i atgyfnerthu dysgu mewn llythrennedd, rhifedd a TGCh.  Fodd bynnag, ni ddylai hyn olygu bod llythrennedd, rhifedd a TGCh yn troi’n ddeddf y mae’n rhaid ei chynnwys ym mhob gwers yn y diwrnod ysgol, ni waeth beth yw’r pwnc.