Sut mae barnau ar gyfer arolygiadau o ysgolion pob oed yn cael eu llunio pan fydd anghysonderau ym mherfformiad y cyfnod cynradd a’r cyfnod uwchradd?

Yr egwyddor gyffredinol yw y bydd arolygwyr yn ystyried cydbwysedd y cryfderau a meysydd i’w gwella ar draws pob cyfnod allweddol.

Wrth ddadansoddi gwybodaeth perfformiad, dylai arolygwyr roi mwy o bwys i’r dadansoddiadau hynny sy’n rhoi cymariaethau ag ysgolion tebyg.

Bydd gwybodaeth a gesglir o ddadansoddi gwybodaeth perfformiad bob amser yn cael ei thriongli â thystiolaeth o graffu ar waith disgyblion ac arsylwadau o wersi.