Rwyf yn dymuno tynnu fy mhlentyn o’r ysgol ar gyfer gwyliau teuluol. A yw’r ysgol yn gallu fy rhwystro i?

Mae hwn yn fater i benaethiaid benderfynu arno.  Mae ganddynt rywfaint o ryddid i weithredu yn y maes hwn, ond mae’r rhan fwyaf o ysgolion yn debygol o wrthod awdurdodi absenoldeb disgyblion o’r ysgol ar gyfer gwyliau teuluol yn ystod y tymor.