Pryd dylai’r dogfennau ar gyfer ein hysgol gael ei chyflwyno i’r arolygydd cofnodol?

Byddwn yn rhoi gwybod i ddarparwyr 15 diwrnod gwaith cyn arolygiad y bydd arolygwyr yn ymweld â’r ysgol.  Yna, dylai ysgolion lwytho’r dogfennau cyn-arolygiad perthnasol i’r ystafell arolygu rithwir (YAR) yn ystod y 9 diwrnod nesaf.  Bydd y Cydlynydd Arolygu yn cadarnhau'r manylion ynghylch sut i lwytho’r deunyddiau a bydd yn amlinellu’r dyddiadau perthnasol ar gyfer eu llwytho i’r YAR ar adeg yr hysbysiad ffurfiol o’r arolygiad.