Pam mae Estyn yn cynnal arolygiadau ar y cyd o leoliadau meithrin nas cynhelir gydag AGGCC?

Rydym yn cynnal arolygiadau ar y cyd ag AGGCC er mwyn gwneud arolygu meithrinfeydd nas cynhelir yn fwy effeithlon ac effeithiol.  Mae’n golygu bod meithrinfeydd nas cynhelir yn derbyn un arolygiad ar y cyd yn unig yn hytrach na dau arolygiad ar wahân sy’n cael eu cynnal ar wahân gan Estyn ac AGGCC.  Mae’r trefniadau ar y cyd hefyd yn galluogi Estyn ac AGGCC i rannu eu gwybodaeth a’u harbenigedd ar draws y ddau sefydliad.