Pa holiaduron fydd disgyblion a rhieni yn eu cael os bydd arolygiad o ysgol pob oed yn cael ei gynnal?

Nid yw disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen yn cael holiadur.  Mae’r disgyblion hyn yn rhoi eu barn pan fyddant yn cyfarfod ag arolygwyr yn ystod wythnos yr arolygiad.  Yng nghyfnod allweddol 2, bydd disgyblion yn llenwi’r un holiaduron â’r rhai presennol mewn arolygiadau cynradd.  Yng nghyfnod allweddol 3, cyfnod allweddol 4 ac ôl-16, bydd disgyblion yn llenwi’r un holiaduron â’r rhai presennol mewn arolygiadau ysgolion uwchradd.

Rydym yn gwahodd rhieni i lenwi holiadur cyn-arolygiad ar-lein a darparu ymatebion sy’n cyd-fynd â’r profiad o’r ysgol pob-oed.