Mae gan ein hysgol ganolfan adnoddau. A fydd yn cael ei chynnwys yn yr arolygiad o ran brif ffrwd yr ysgol?