A fydd arolygwyr yn arfarnu gwaith staff cymorth?

Mae’r holl staff yn chwarae rhan yn ystod wythnos arolygu, nid dim ond y rhai y mae arolygwyr yn eu harsylwi neu yn cyfweld â nhw.  Bydd arolygwyr yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys craffu ar sampl o waith disgyblion, ymweld â dosbarthiadau cofrestru a gwasanaethau, ac adolygu dogfennau e.e. adroddiadau hunanarfarnu a chynlluniau gwella gan amrywiol adrannau.