Fel pennaeth, ni allaf fynd i’m Hystafell Arolygu Rithwir na’i gweld.

Ewch i https://vir.estyn.gov.uk, dewiswch ‘ystafell arolygu rithwir’ a mewngofnodwch.  Bydd pob un o’r safleoedd y gallwch eu defnyddio yn ymddangos ar ochr chwith y sgrin.  Os na allwch weld eich YAR yma, neu os byddwch yn cael trafferth lanlwytho neu agor yr Holiadur i Ddysgwyr, Rhieni neu’r Holiadur Ôl-arolygiad, arweiniad yr enwebai neu’r ffurflen arfarnu arolygydd, ffoniwch gydlynydd yr arolygiad.

Efallai bod eich cyfrifiadur yn rhwystro’r wefan (www.vir.estyn.gov.uk).  Ychwanegwch y wefan hon at eich ‘rhestr wen’.