Faint o’r gyllideb addysg y mae Estyn yn ei chael?

Fel pob corff yn y sector cyhoeddus, mae Estyn wedi cael profiad o doriadau yn y gyllideb dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

Ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018, derbyniodd Estyn gyllideb adnoddau o £11.3 miliwn, sef 0.76% yn unig o'r gyllideb adnoddau o £1.5 biliwn a ddyrannwyd gan Lywodraeth Cymru i addysg.

I ddarllen mwy am y ffordd y mae Estyn yn dyrannu ei gyllideb, cyfeiriwch at ein Cynllun Blynyddol.