Beth yw perthynas Estyn â Llywodraeth Cymru?

Estyn yw swyddfa Prif Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru.  Rydym yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, ond yn cael ein hariannu ganddi.