Beth yw’r gwahaniaeth rhwng AEM ac Arolygydd Cofrestredig neu Arolygydd Cofrestredig Meithrin?

Caiff Arolygydd EM Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (AEM) ei gyflogi’n uniongyrchol gan Estyn.  Mae Arolygydd Cofrestredig a/neu’r Arolygydd Cofrestredig Meithrin yn hunangyflogedig ac yn gweithio o dan gontract gydag Estyn.  Mae gan Arolygwyr Cofrestredig ac Arolygwyr Cofrestredig Meithrin gefndir mewn addysg ac maent wedi ymgymryd â gwaith arolygu yn llwyddiannus fel aelodau tîm.  Maent hefyd wedi llwyddo mewn gweithdrefnau hyfforddi a dewis trylwyr cyn i’r Prif Arolygydd roi eu henwau ar y rhestr o Arolygwyr Cofrestredig ac Arolygwyr Cofrestredig Meithrin.