A allaf i dderbyn diweddariadau rheolaidd ar waith arolygu Estyn?

Gallwch, mae modd cofrestru i gael diweddariadau ar wefan Estyn.  Mae’n bosibl dilyn Estyn ar twitter hefyd, sef @AEMEstyn.