Chwilio

Sut gallaf weithio i Estyn?

Tagiau: Recriwtio

Mae Estyn yn cyflogi Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM) a staff sy’n gweithio yn y gwasanaethau corfforaethol. Darllen mwy >

Ai arolygu ysgolion a sefydliadau yw’r unig fath o waith y mae AEM yn ymgymryd ag ef?

Mae rôl AEM yn amrywiol ac yn cynnwys ystod eang o waith. Mae hyn yn cynnwys arolygiadau craidd, arolygiadau dilynol, ystod o hyfforddiant i arolygwyr a gwaith arolygiadau thematig. Darllen mwy >

Faint o deithio y byddai disgwyl i AEM amser llawn ei wneud?

Mae rôl AEM yn mynnu teithio ac amser sylweddol oddi cartref. Er bod Estyn yn gweithio i leihau teithio cymaint â phosibl, mae disgwyl i AEM weithio ledled Cymru. Darllen mwy >

A fyddwn yn cael gweithio ym mhob ysgol?

Mae union rôl AEM yn dibynnu ar ei brofiad/phrofiad. Rhaid i arolygwyr sy’n arolygu’n uniongyrchol mewn ysgolion feddu ar Statws Athro Cymwysedig. Darllen mwy >

A oes rhaid i mi fod yn Arolygydd Cymheiriaid neu’n Arolygydd Ychwanegol cyn gwneud cais am swydd AEM?

Nid oes angen i chi fod yn Arolygydd Cymheiriaid nac yn Arolygydd Ychwanegol cyn i chi wneud cais am swydd fel AEM. Darllen mwy >

Sut ydw i’n gwneud cais i fod yn Arolygydd Cymheiriaid?

Rydym yn defnyddio Arolygwyr Cymheiriaid ym mron pob sector rydym yn ei arolygu. Darllen mwy >

Sut ydw i’n gwneud cais i fod yn Arolygydd Ychwanegol (AY)?

Gall Arolygwyr Ychwanegol wneud cais i fod yn Arolygydd Ychwanegol trwy ymgyrch recriwtio neu drwy drosi o fod yn Arolygydd Cymheiriaid ar ôl ymddeol o addysgu. Darllen mwy >

Beth yw’r gwahaniaeth rhwng AEM ac Arolygydd Cofrestredig neu Arolygydd Cofrestredig Meithrin?

Caiff Arolygydd EM Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru (AEM) ei gyflogi’n uniongyrchol gan Estyn. Darllen mwy >

Beth mae arfer recriwtio diogel yn ei olygu?

Mae ‘recriwtio diogel’ yn golygu meddwl am, a chynnwys, materion yn ymwneud ag amddiffyn a diogelu plant a hyrwyddo lles plant ym mhob cam o’r broses recriwtio. Mae’n dechrau gyda’r broses o Darllen mwy >

Pages