Chwilio

A fydd arolygwyr yn ymweld â chynrychiolwyr ysgolion cynradd partner neu’n siarad â nhw i farnu a yw’r trefniadau clwstwr yn cynorthwyo disgyblion i bontio o gyfnod allweddol 2 i gyfnod allweddol 3?

Efallai y bydd arolygwyr yn cysylltu ag ysgolion cynradd partner, ond mae hyn yn annhebygol oherwydd dylai fod digon o dystiolaeth ar gael yn yr ysgol i farnu a yw’r trefniadau pontio’n gwella Darllen mwy >

A fydd arolygwyr yn arfarnu gwaith staff cymorth?

Mae’r holl staff yn chwarae rhan yn ystod wythnos arolygu, nid dim ond y rhai y mae arolygwyr yn eu harsylwi neu yn cyfweld â nhw. Darllen mwy >