Chwilio

Beth mae Estyn yn ei wneud?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn arolygu ansawdd a safonau mewn darparwyr addysg a hyfforddiant yng Nghymru. Mae Estyn yn gyfrifol am arolygu: ysgolion a lleoliadau meithrin a gynhelir gan, neu sy’n cael eu Darllen mwy >

Beth mae Estyn yn ei olygu?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn air Cymraeg ac mae’n golygu ‘ymgyrraedd’, ‘ymestyn’ neu ‘ehangu’. Darllen mwy >

Ble gallaf ddod o hyd i gyfeiriadau i swyddfa Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Mae ein prif swyddfa yng Nghaerdydd. Gallwch ddod o hyd i fap a chyfarwyddiadau yma. Darllen mwy >

Pa ddeddfwriaeth sy’n rhoi pwerau arolygu i Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru dan Adran 104 Deddf Llywodraeth Cymru 1998. Mae deddfwriaeth yn pennu penodiad, swyddogaethau a phwerau Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Darllen mwy >

I bwy y mae Estyn yn atebol?

Tagiau: Amdanom ni

Mae Estyn yn annibynnol ar Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ond yn cael ei gyllid yn uniongyrchol gan Lywodraeth Cymru. Darllen mwy >

Faint o’r gyllideb addysg y mae Estyn yn ei chael?

Tagiau: Amdanom ni

Fel pob corff yn y sector cyhoeddus, mae Estyn wedi cael profiad o doriadau yn y gyllideb dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Ar gyfer blwyddyn ariannol 2017-2018, derbyniodd Estyn gyllideb Darllen mwy >

Faint o bobl sy’n gweithio i Estyn?

Mae dros 100 o staff, gan gynnwys Arolygwyr Ei Mawrhydi (AEM), secondeion a staff y gwasanaethau corfforaethol. Am fwy o wybodaeth, gweler strwythur rheoli Estyn. Darllen mwy >

A allaf i dderbyn diweddariadau rheolaidd ar waith arolygu Estyn?

Tagiau: Amdanom ni

Gallwch, mae modd cofrestru i gael diweddariadau ar wefan Estyn. Mae’n bosibl dilyn Estyn ar twitter hefyd, sef @AEMEstyn. Darllen mwy >

Beth yw perthynas Estyn â Llywodraeth Cymru?

Tagiau: Amdanom ni

Estyn yw swyddfa Prif Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru. Rydym yn annibynnol ar Lywodraeth Cymru, ond yn cael ein hariannu ganddi. Darllen mwy >