Chwilio

Cymwysterau newydd

Mae’r adroddiad hwn yn ymateb i gais yn llythyr cylch gwaith blynyddol Ysgrifennydd y Cabinet i Estyn ar gyfer 2017-2018. Mae’n rhoi trosolwg o’r modd y mae ysgolion a cholegau yn cynllunio ac yn gweithredu’u cwricwlwm ar ôl cyflwyno’r cymwysterau TGAU newydd mewn Saesneg iaith, Cymraeg iaith, mathemateg, mathemateg-rhifedd, a Bagloriaeth Cymru. Darllen mwy >

Pages