Chwilio

29 Mawrth 2018

Mae angen cryfhau’r ffordd o reoli symudiadau ysgol ar gyfer disgyblion sydd wedi ymddieithrio

Mae disgyblion sydd mewn perygl o ymddieithrio neu gael eu gwahardd sy’n dechrau o’r newydd mewn ysgol newydd yn cael profiad gwell pan fydd yr ysgol, yr awdurdod lleol a’r teulu yn cydweithio’n agos yn gynnar. Yn yr enghreifftiau mwyaf llwyddiannus, mae ysgolion yn goresgyn rhwystrau posibl rhag rheoli trosglwyddo disgybl o un ysgol i un arall trwy gynnwys pawb mewn cynllunio’r symudiad yn ofalus. Darllen mwy >

Symudiadau rheoledig: Defnydd effeithiol o symudiadau rheoledig gan awdurdodau lleol ac ysgolion

Mae ein hadroddiad diweddaraf yn edrych ar sut gall ysgolion oresgyn y rhwystrau rhag rheoli symudiadau disgyblion. Darllen mwy >

Pages