Chwilio

Defnyddio asesu ar gyfer dysgu i gau bylchau yn nysgu’r disgyblion

Yn Ysgol Gynradd Parc Hendredenny, mae’r holl staff yn defnyddio technegau asesu ar gyfer dysgu i nodi bylchau yn nysgu’r disgyblion. Defnyddir ymyriadau targedig yn ddi-oed i helpu cau’r bylchau. Darllen mwy >

Pages