Chwilio

Ansawdd addysg a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc sy’n gysylltiedig â thimau troseddau ieuenctid

Mae’r adroddiad hefyd yn arfarnu pa mor effeithiol y mae TTIau yn cynllunio’r ddarpariaeth addysg a hyfforddiant i bobl ifanc ar lefel strategol a gweithredol. Mae’n edrych yn benodol ar ba mor dda y mae gwaith y TTI yn cefnogi dilyniant pobl ifanc. Darllen mwy >

Pages