Gweithgarwch dilynol

Yn ystod arolygiad, ystyriwn a oes angen unrhyw weithgarwch dilynol ar y darparwr.

  Ysgol Nas cynhelir Ôl-16** Dysgu yn y gwaith
Monitro gan yr awdurdod lleol   X    
Adolygiad gan Estyn X     X
Monitro gan Estyn   X X  
Gwellaint â ffocws   X    
Gwelliant sylweddol* X      
Mesurau arbennig* X      
Ailarolygiad     X X
Mae trefniadau gweithgarwch dilynol ar gyfer Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol wrthi’n cael eu datblygu.
*Yn dynodi categori statudol **Ac eithrio darparwyr dysgu yn y gwaith

 

Dogfennau allweddol

Ysgolion 

Archif