Gweithgarwch dilynol

Yn ystod arolygiad, ystyriwn a oes angen unrhyw weithgarwch dilynol ar y darparwr.

  Ysgol Nas cynhelir Ôl-16** Dysgu yn y gwaith
Monitro gan yr awdurdod lleol   X    
Adolygiad gan Estyn X   X X
Adolygu cynnydd   X    
Gwellaint â ffocws   X    
Gwelliant sylweddol* X      
Mesurau arbennig* X      
Ailarolygiad     X X
*Yn dynodi categori statudol **Ac eithrio darparwyr dysgu yn y gwaith

 

Dogfennau allweddol

Ysgolion 

Lleoliadau 
Gosodwyd yn y categori gweithgarwch dilynol cyn mis Rhagfyr 2018

Gosodwyd yn y categori gweithgarwch dilynol o fis Ionawr 2019

Ôl​-16

Awdurdodau lleol / Consortia rhanbarthol